Anita Koistinen

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 040 702 6644
S-posti: anita.koistinen@puheterapeutti.fi
Vastaanotto: Torikatu 9 A, 2. krs, 80100 JOENSUU

Tutkinto ja koulutukset

 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 1996
 • OPT 1, 2016
 • GAS, 2017

Asiakasryhmät:

 • Lapset

Toiminta-alueet:

 • Siun sote
 • Rääkkylä
 • Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat
 • Itsemaksavat asiakkaat

Palvelut

 • Puheterapeuttinen tutkimus
 • Yksilöterapia
 • Lähi-ihmisten ohjaus
 • Konsultaatio

 

Olen työskennellyt puheterapeuttina yli 20 vuotta kuntouttaen monenlaisia ja vaikeusasteeltaan erilaisia puheen- ja kielenkehityksen pulmia, viimeiset 15 vuotta olen viettänyt lapsia ja nuoria kuntouttaen. Työkokemusta minulle karttui ennen ammatinharjoittajaksi ryhtymistä terveyskeskus- ja perheneuvolatyöstä. Vuorovaikutusasiat ovat lähellä sydäntäni, kuten myös lämmin ja arvostava asiakkaan kohtaaminen. Teen työtäni pitkäjänteisesti ja asiakas/perhesuuntautuneesti, sitoudun asiakkaani kuntoutukseen niin kauan kun hänellä on terapiatarvetta.

Ammattitaitoani ylläpidän säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Yhteistyö on voimaa kuntoutuksessa, osallistun asiakkaan omalla paikkakunnalla toteutuviin palavereihin, joissa päivitetään kuntoutustavoitteet säännöllisesti. Terapiassa opittujen asioiden siirtyminen osaksi asiakkaaan arkea on tärkeää, kotiharjoittelua ja terapiatavoitteita mietitään jokaisen asiakkaan ja hänen perheensä kanssa yksilöllisesti. Tarvittaessa käytän terapiassa tukena AAC-keinoja.