ANNA-LEENA MARTIKAINEN

profiili

Laillistettu puheterapeutti
Erikoispuheterapeutti, neurologiset häiriöt

Puhelin: 044 366 4744
S-posti: anna-leena.martikainen@sanasatama.fi
Vastaanotto: Torikatu 9 A, 2. krs, 80100 JOENSUU

Tutkinnot ja lisäkoulutukset:

 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 1993
 • FL, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 2007
 • FT, Oulun yliopisto, Logopedia, 2021
 • OPT I: A three-part treatment plan for oral-motor therapy, 2011
 • OPT II: Oral placement speech disorders, 2013
 • OPT - Refresher, 2019
 • Introduction to PROMPT: Technique -peruskurssi (puhemotoriikan kuntoutus), 2013, 2018
 • Bridging PROMPT technique to intervention -jatkokurssi, 2016
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 2018
 • Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin, 2016

Asiakasryhmät:

 • Lapset

Toiminta-alueet ja palvelut: 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

 • Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jonka sisältö, rakenne ja laatuvaatimukset löytyvät Kelan terapian palvelukuvauksesta (Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaus, voimassa 1.1.2023 alkaen). Kuntoutujan on mahdollista hakea matkakorvausta Kelalta. Tietoja Kelan etuuksista, etuuskohtaiset palvelunumerot sekä Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi.​
 • Palveluntuottajalla on voimassa oleva sopimus Kela kanssa terapiapalvelun toteuttamisesta 1.1.2023 alkaen.
 • Kelan kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyvät seuraavat  palvelut:
  • Puheterapeuttinen tutkimus
  • Yksilöterapia
  • Lähi-ihmisten ja -ympäristöjen ohjaus

 

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

 • Edellä mainitut palvelut sopimuksen mukaan

 

Itsemaksavat asiakkaat

 • Edellä mainitut palvelut sopimuksen mukaan

Jonotilanne:

 • Ei lähiaikoina vapautuvia asiakaspaikkoja

 

Olen toiminut puheterapeuttina lähes 30 vuotta, joista viimeiset vuodet olen työskennellyt lasten ja heidän perheidensä kanssa. Pyrin työssäni kohtaamaan lapset heidän omilla ehdoillaan ja heidän viestejään tarkasti kuunnellen, sillä lasten luottamuksen saavuttaminen on keskeinen edellytys onnistuneelle puheterapialle. Lapset ohjautuvat puheterapiaan monista eri syistä, joten kouluttaudun aktiivisesti ylläpitääkseni ja kehittääkseni ammattitaitoani. Erityisosaamisalueenani on puheen tuottoon liittyvien vaikeuksien, kuten esimerkiksi vähäisen ja/tai epäselvän puheen arviointi ja kuntoutus. Tähän osa-alueeseen olen perehtynyt myös omassa väitöskirjatutkimuksessani. Tätä nykyä työskentelen osa-aikaisesti opetustehtävissä tulevien puheterapeuttien parissa Itä-Suomen yliopistossa.

Terapiakäynnit toteutuvat pääasiallisesti puheterapiakeskus Sanasatamassa. Tarjoan palvelua suomen kielellä käyttäen puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (kuvat ja tukiviittomat).