MARJA LEENA VARTIAINEN

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 044 2176 748
S-posti: marja-leena.vartiainen@puheterapeutti.fi
Vastaanotto: Torikatu 9 A, 2. krs, 80100 JOENSUU

Tutkinnot ja lisäkoulutuksia:

 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 2006
 • Perhekeskeisen työotteen oppisopimuskoulutus, 2012-2013
 • Pienten syömisongelmaisten lasten hoito, 2013
 • OPT I: A three-part treatment plan for oral placement therapy, 2016

Asiakasryhmät:

 • Lapset, nuoret, aikuiset

Toiminta-alueet:

 • Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • Kunnat erillisen sopimuksen mukaan
 • Itsemaksavat asiakkaat

Palvelut

 • Puheterapeuttinen tutkimus
 • Yksilöterapia
 • Lähi-ihmisten/lähiympäristön ohjaus
 • Konsultaatio

 

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta v.2006. Valmistumisen jälkeen työskentelin Pohjois-Karjalan sairaanhoito-ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä erityishuollossa ja lastenneurologian klinikassa, joissa sain monipuolista kokemusta erilaisten puheen ja kielen kehityksen häiriöiden ja syömisvaikeuksien tutkimisesta ja kuntoutuksesta. Eniten minulla on kokemusta kielellisistä erityisvaikeuksista, kehitysvammaisuudesta, Downin oireyhtymästä, autismin kirjon häiriöistä ja syömisvaikeuksien tutkimisesta/kuntoutuksesta. Olen työskennellyt paljon puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC) käyttävien asiakkaiden kanssa ja AAC-keinot ovat jatkuvasti vahvasti mukana terapiassa. Myös perheiden ja yhteisöjen ohjaaminen on ollut aina keskeinen osa työtäni. Pidän ammattitaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti.

Terapia voi toteutua asiakkaan arkiympäristössä (päiväkodissa/koulussa/kotona) tai toimitilakäynteinä. Tällä hetkellä toimitilani sijaitsevat Joensuun Hasanniemessä, osoitteessa Länsiviitta 2.