Anita Koistinen

profiili

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 040 702 6644
S-posti: anita.koistinen@sanasatama.fi
Vastaanotto: Pohjoiskatu 6, 80100 JOENSUU

Tutkinto ja koulutukset

 • FM, Oulun yliopisto, Logopedian koulutusohjelma, 1996
 • OPT 1, 2016
 • Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2016
 • GAS, 2017
 • OPT 2, 2017
 • Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 2018
 • Arviointi puheterapiakuntoutuksen perustana, 2018
 • Introduction to PROMPT: Technique Workshop, 2019
 • AAC käytännössä -tehokkaat menetelmät -koulutus, 2020
 • Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus, 2021
 • Puhemotoriikka ja puhe- ja oraalimotoriset pulmat 2023 
 • Iloa ja osallisuutta:leikkisyys ja kielenkäyttötaidot lasten terapiassa

 

Asiakasryhmät:

 • Lapset

Toiminta-alueet ja palvelut:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

 • Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jonka sisältö, rakenne ja laatuvaatimukset löytyvät Kelan terapian palvelukuvauksesta (Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvaus, voimassa 1.1.2023 alkaen). Kuntoutujan on mahdollista hakea matkakorvausta Kelalta. Tietoja Kelan etuuksista, etuuskohtaiset palvelunumerot sekä Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi.
 • Palveluntuottajalla on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa terapiapalvelun toteuttamisesta 1.1.2023 alkaen. Sopimus kattaa seuraavat kunnat: Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi. 
 • Sopimukseen sisältyvät palvelut: 
  • puheterapeuttinen tutkimus
  • yksilöterapia
  • lähi-ihmisten ja -ympäristöjen ohjaus   

 

Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito/Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

 • Edellä mainitut palvelut sopimuksen mukaan

 

Itsemaksavat asiakkaat

 • Edellä mainitut palvelut sopimuksen mukaan 

 

Jonotilanne: 

 •  Ei lähiaikoina vapautuvia asiakaspaikkoja 

 

Olen työskennellyt puheterapeuttina yli 20 vuotta kuntouttaen monenlaisia ja vaikeusasteeltaan erilaisia puheen- ja kielenkehityksen pulmia. Työkokemusta minulle karttui ennen ammatinharjoittajaksi ryhtymistä terveyskeskus- ja perheneuvolatyöstä. Vuorovaikutusasiat ovat lähellä sydäntäni, kuten myös lämmin ja arvostava asiakkaan kohtaaminen. Teen työtäni pitkäjänteisesti ja asiakas/perhesuuntautuneesti, sitoudun asiakkaani kuntoutukseen niin kauan kuin hänellä on terapiatarvetta.

Ammattitaitoani ylläpidän säännöllisellä täydennyskoulutuksella. Yhteistyö on voimaa kuntoutuksessakin, osallistun asiakkaan omalla paikkakunnalla toteutuviin palavereihin, joissa päivitetään kuntoutustavoitteet säännöllisesti. Terapiassa opittujen asioiden siirtyminen osaksi asiakkaaan arkea on tärkeää, kotiharjoittelua ja terapiatavoitteita mietitään jokaisen asiakkaan ja hänen perheensä kanssa yksilöllisesti. Tarvittaessa käytän terapiassa tukena AAC-keinoja. 

Puheterapiakäynnit toteutuvat toimitilakäynteinä. Tarjoan palvelua suomen kielellä käyttäen tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja (kuvat ja tukiviittomat).