Liisa Alapuranen (Huom.Toimitilani osoite muuttunut).

Puheterapeutti Liisa Alapuranen

Laillistettu puheterapeutti

Puhelin: 045 165 5918
S-posti: pt.liisaalapuranen@gmail.com
Vastaanotto: Siltakatu 10 B 23, 80100 JOENSUU

Tutkinto ja koulutukset

  • FM, Logopedian koulutusohjelma, Helsingin yliopisto, 2009

Asiakasryhmät:

  • Lapset ja nuoret

Toiminta-alueet ja palvelut:

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat

  • Kelan järjestämänä ja rahoittamana kuntoutuksena Kela maksaa kuntoutujan etuudet. Terapioiden sisältö, rakenne, henkilöstö ja laatuvaatimukset löytyvät Kelan terapian palvelukuvauksesta (Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat, voimassa 1.1.2019 alkaen). Tietoja Kelan etuuksista, etuuskohtaiset palvelunumerot sekä Kelan toimistojen osoitteet löytyvät Kelan verkkosivuilta www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot / Toimistot ja muut palvelupisteet.

 

Siun Sote

Itsemaksavat asiakkaat

Palvelut:

  • Puheterapeutin tutkimus
  • Yksilöllinen puheterapia
  • Lähi-ihmisten ohjaus
  • Konsultaatio

 

Palvelut voivat toteutua vastaanotolla tai tarvittaessa asiakkaan omassa ympäristössä (esim. koulu tai päiväkoti).

Olen vuonna 2009 Helsingin yliopistosta valmistunut puheterapeutti. Loppuharjoitteluni suoritin Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä Honkalampi-keskuksen erityisryhmien asiantuntijapalveluissa. Valmistuttuani työllistyin HLS-FONDO Oy:n terapiapalveluihin, jossa työskentelin v. 2009-2018.  Työkokemusta olen saanut monipuolisesti lasten ja nuorten puheterapeuttisesta arvioinnista sekä kuntouttamisesta (mm. kielellinen erityisvaikeus, kehitysvammaisuus, autismin kirjon häiriöt).  Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot (AAC) ovat aktiivisesti käytössä päivittäisessä työssäni.  Pidän ammattitaitoani yllä kouluttautumalla säännöllisesti. Jotta terapiassa opitut asiat siirtyvät sujuvasti myös asiakkaan arkeen, koen tärkeäksi yhteistyön asiakkaan perheen ja yhteisöjen kanssa.